ჰეითბაზის შევსება დაიწყო 2019 წლის 15 აგვისტოდან. ბაზაში ამ დროისთვის სულ არის  12  ჰეითსფიჩი
   დასახელება
ჰეითსფიჩის რიცხვი         
1
2
3
4
Scroll to Top